Đâu phải chỉ môi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời Mà phải có chia sẻ, có cảm thông từ 2 phía Là không bận tâm đến quá khứ của nhau Và có những lúc khó – #Status

Đâu phải chỉ môi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời

Mà phải có chia sẻ, có cảm thông từ 2 phía

Là không bận tâm đến quá khứ của nhau

Và có những lúc khóc cùng nhau…………………

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*