Đến bây giờ hình như em cũng đã quen 1 mình, cứ như vậy sẽ không cần ai nữa ! Có đôi lần 1 vài người hỏi có cô đơn không ? Em mỉm cười hình như đã thà – #Status

Đến bây giờ hình như em cũng đã quen 1 mình, cứ như vậy sẽ không cần ai nữa !

Có đôi lần 1 vài người hỏi có cô đơn không ? Em mỉm cười hình như đã thành thói quen .

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*