Đến cục đá còn vỡ tan khi bị chà đạp – #Status

Đến cục đá còn vỡ tan khi bị chà đạp :- jj

* Thì con người sao mạnh mẽ khi đã quá tổn thương ?

* Đôi khi đánh đập không làm bạn rơi nước mắt !

* Nhưng 1 lời nói có thể làm bạn bật khóc mà không cần lí do

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*