Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau? – #Status

Dù có đậm sâu bao nhiêu, có khó khăn thế nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính thời điểm. Cho nên lẽ dĩ nhiên, tình yêu cũng chỉ có thể tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định như vậy.

Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*