Đến khi nào thì một mối quan hệ không được rõ ràng mới chấm dứt ? – #Status

Đến khi nào thì một mối quan hệ không được rõ ràng mới chấm dứt ?

Khi mà người ta đã cố gắng làm cho nó rõ ràng, hoặc khi người trong cuộc đã thực sự mệt mỏi rồi họ không còn đủ sức để duy trì, chịu đựng nó nữa. Họ bỏ đi..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*