Đến kiếp sau em ơi hãy làm một cây, xanh hay vàng đều tự thân em cả. – #Status

Đến kiếp sau em ơi hãy làm một cây, xanh hay vàng đều tự thân em cả.

Đến kiếp sau em ơi chớ làm mây, được tươi xanh hay phủ màu xám lạnh còn phải đợi xem nỗi lòng của mỗi người.

.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*