Đến một lúc nào đó tự nhiên bạn chán ghét tất cả – #Status

Đến một lúc nào đó tự nhiên bạn chán ghét tất cả . Chán ghét những người bên cạnh, không muốn nói nhiều như trước nữa vì lúc đó nói cũng là một việc tốn rất nhiều sức. Tất cả những gì bạn cần chỉ là sự yên bình…

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*