Đi ngang cuộc đời nhau… – #Status

¤ Đi ngang cuộc đời nhau…

¤ Để lại cho nhau nhiều nụ cười

…nhưng cũng thật lắm đắng cay.!

¤ Ai mà biết trước được…ngày mai.!

¤ Đâu phải yêu là đến được với nhau..

¤ Bởi…

– Sau một tình yêu HOÀN HẢO…

– Có thể là một tập cuối đầy thương đau!

¤ Vẫn biết…

– Yêu, là phải chấp nhận…

– Yêu, là phải biết trước đớn đau…

Nhưng…

¤ Chẳng hiểu vì sao…

– Trong câu chuyện của người khác…

– Em luôn là người mạnh mẽ…

– Luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ…

¤ Nhưng nào có ai biết…

– Em luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình…!

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*