Điều cay đắng nhất trong những năm tháng này, chính là khi bạn muốn bao bọc một người hết lòng hết dạ. Mang hết cả tâm can ra phơi bày đối đãi. – #Status

Điều cay đắng nhất trong những năm tháng này, chính là khi bạn muốn bao bọc một người hết lòng hết dạ. Mang hết cả tâm can ra phơi bày đối đãi.

Nhưng đến sau cùng, điều dịu dàng nhất mà bạn có thể làm cho họ chỉ là an tĩnh ở yên trong thế giới của mình, không làm phiền họ nữa.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*