Đó chính là chân lý sống – #Status

Nên nhớ trong cuộc sống này khi mày chưa làm ra đồng tiền từ mồ hôi công sức của chính mình thì việc mày có được mọi người yêu quý hay không? Phần lớn phụ thuộc vào tài sản bố mày có

Đó chính là chân lý sống

:).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*