Đó là đôi bàn tay tôi luôn muốn nắm lấy… mãi… – #Status

Đó là đôi bàn tay tôi luôn muốn nắm lấy… mãi…

_____

Ngày ấy xa rồi..

Cái ngày còn vô tư nghĩ về những ngọt ngào bên ai, ngày quyết định tin thêm một người mà mình chẳng hiểu gì về họ, cuối cùng cũng xa rồi,

Hôm nay, ngay lúc này, mọi chuyện như đang dần nhấn chìm tôi, làm sao để không phải hiểu nghĩa của sự đánh đổi…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*