Đôi khi muốn khóc. Nhưng lại sợ đánh thức nỗi đau. – #Status

Đôi khi muốn khóc…

……..Nhưng lại sợ đánh thức nỗi đau.

Đôi khi tưởng có nhau…

…………Nhưng thực ra mình lại làm phiền người đó!.

Đôi khi biết là khó…

…….Nhưng vẫn dặn lòng cố để quên…!

Đôi khi biết ra đi là nên…

…….Nhưng sao vẫn không thể không ngoảnh lại…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*