Đôi khi ta phải học cách im lặng. – #Status

Đôi khi ta phải học cách im lặng.

Im lặng khi đúng, im lặng khi sai, im lặng để bỏ qua, im lặng để trưởng thành.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*