Đôi khi tôi tự hỏi do cuộc sống làm tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, hay là do chính suy nghĩ của mình làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi… – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*