Đôi khi, tôi ước rằng mình cũng có ước mơ giống như bao người bình thường, để mỗi ngày thức dậy tôi đều không cảm thấy trống rỗng. – #Status

“Đôi khi, tôi ước rằng mình cũng có ước mơ giống như bao người bình thường, để mỗi ngày thức dậy tôi đều không cảm thấy trống rỗng. Để mỗi ngày tôi đều không cần phải cố gắng tìm kiếm thứ mà mình đã đánh mất, nhưng chính bản thân lại không thể biết đó là thứ gì…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*