Đôi mắt con người ở đằng trước, nên đôi khi họ bỏ quên những người sẵn sàng đứng sau. – #Status

Đôi mắt con người ở đằng trước, nên đôi khi họ bỏ quên những người sẵn sàng đứng sau. Đôi mắt con người vốn thường nhìn xa, nên hay bỏ quên những người ngay cạnh. Chỉ cho đến khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng ấy tìm đến, con người ta mới biết mình đã bỏ lỡ những gì…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*