Đời người có bao nhiêu, khi yêu thì cứ hết lòng. Tình yêu nào rồi chẳng dừng chẳng dứt. Kết thúc một cuộc tình, kẻ đau đớn nhất chính là kẻ khi yêu kh – #Status

Đời người có bao nhiêu, khi yêu thì cứ hết lòng. Tình yêu nào rồi chẳng dừng chẳng dứt. Kết thúc một cuộc tình, kẻ đau đớn nhất chính là kẻ khi yêu không trọn vẹn, lúc xa lìa lại vướng nghĩa vương tình..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*