Đối với một đứa con gái, bản thân cô ấy không cần quá gì nhiều – #Status

– Đối với một đứa con gái, bản thân cô ấy không cần quá gì nhiều, cũng chẳng đòi hỏi một chàng trai ở bên cạnh cô ấy quá hoàn hảo. Bản thân cô ấy chỉ cần một chàng trai thật lòng thương cô ấy, yêu con người cô ấy, yêu luôn cả tâm hồn của cô. Mỗi ngày dành cho cô một chút yêu thương, từng ngày, từng ngày như thế là đủ rồi.! ❤

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*