Đừng bao giờ cho rằng một cô gái quá mạnh mẽ qua những gì cô ấy thể hiện. – #Status

Đừng bao giờ cho rằng một cô gái quá mạnh mẽ qua những gì cô ấy thể hiện.

Có chăng là bản thân bạn không đủ tinh tế để nhìn thấy cô ấy với vẻ dịu dàng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*