ĐỪNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN MỘT NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG MÌNH!!!!!! – #Status

ĐỪNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN MỘT NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG MÌNH!!!!!!

Vì…

Mình luôn là người sẽ chờ

..luôn là người sẽ chịu đựng

…là người sẽ nghĩ cho ng khác

….người tổn thương nhiều hơn

…..

……

Bạn đã từng ???????

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*