Đừng phạm sai lầm, rồi quay lại xin lỗi, có những thứ mất đi sẽ không thể lấy lại được, kể cả sự tin tưởng. Vì vậy, hãy cố gắng để không bao giờ phải – #Status

Đừng phạm sai lầm, rồi quay lại xin lỗi, có những thứ mất đi sẽ không thể lấy lại được, kể cả sự tin tưởng. Vì vậy, hãy cố gắng để không bao giờ phải nói lời xin lỗi với người mà bạn muốn bảo vệ cả cuộc đời.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*