Đừng phí hoài công sức để giải thích cho những thứ không đúng sự thật. Con người lạ lắm, chỉ thích tin vào điều họ muốn tin. – #Status

Đừng phí hoài công sức để giải thích cho những thứ không đúng sự thật. Con người lạ lắm, chỉ thích tin vào điều họ muốn tin.

Khi ai đó nói rằng bạn đã thay đổi, trong khi bạn vẫn đối xử với họ bằng tấm lòng thành, cứ kệ họ. Không hiểu rõ bạn không phải lỗi của họ, họ cũng chẳng có bổn phận gì phải hiểu bạn cả.

Vậy nên chẳng có gì đáng buồn khi thật lòng đối đãi với ai đó và chỉ nhận lại bằng “em thay đổi rồi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*