Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận, với một vài người, rằng không phải họ rất tệ, mà là bản thân mình đã trót quá tốt. – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*