Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng,phải có người đi trước và có người đi sau. – #Status

“Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng,phải có người đi trước và có người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là những người yếu kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*