Duyên phận tồn tại như một sợi chỉ mong manh cứu rỗi tâm hồn của những kẻ lãng mạng thực tế… – #Status

Duyên phận trên đời âu cũng là những cuộc hợp tan, mà người trong cuộc thì mãi cứ mộng tưởng về tương lai, hoài niệm về quá khứ mà vô tình đánh rơi mất hiện tại.

Ở cái cuộc sống mà bất cứ thứ gì từ đạo đức, nhân phẩm, tình yêu và thể xác đều được quy ra vật chất và mua được bằng tiền.

Thì duyên phận tồn tại như một sợi chỉ mong manh cứu rỗi tâm hồn của những kẻ lãng mạng thực tế…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*