Em biết mình chẳng là gì của anh – #Status

Em biết mình chẳng là gì của anh

Không phải tương lai hay thanh xuân gì cả

Thực ra chúng ta chỉ là người lạ

Gặp nhau trên phố hẹn uống một tách trà.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*