Em cũng chẳng còn trông mong gì thêm nữa… – #Status

Còn thương đấy chứ… nhưng hi vọng chỉ là hi vọng thôi tỉ lệ xác xuất nó chỉ có được 1% thôi à! Thôi thì anh thương ai thì thương đi. Em cũng chẳng còn trông mong gì thêm nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*