Em đã muốn quên anh lắm !! – #Status

Em đã muốn quên anh lắm !!

Nhưng dù em đã thử mọi cách để xóa đi hình ảnh của anh . . .

Nhưng trái tim em vẫn không thể làm được !!

Anh đã chiếm một vị trí thật là vững chãi. . .

Một vị trí mà em không thể dùng lí trí mà điều khiển được

Anh đi rồi! Em thấy trống trải quá

Em biết làm thế nào đây ?!

Thế đấy em lại chẳng thể quên anh như em mong muốn !!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*