Em không có gì trong tầm tay… – #Status

Em không có gì trong tầm tay…

Em thua nta về mọi thứ…nhưng chưa chắc nta đã có những thứ mà e đã có…

Em sẽ k đuổi theo những cái gọi là xa tầm với của em

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*