Em không còn muốn nói nhiều, không còn muốn than vãn hay trách oán – #Status

Em không còn muốn nói nhiều, không còn muốn than vãn hay trách oán, chỉ muốn lặng lẽ buồn đó rồi nhốt chúng lại một góc trong tim. Đôi lúc cũng cần có người cùng im lặng lắng nghe tiếng thở dài, một cái gật đầu và sự đồng cảm thật sự từ sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng nếu không có thì tự em thương em, tự em hiểu, tự đồng cảm, tự xoa dịu chính mình.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*