Em không tốt nhưng thế giới này chỉ có một mình em. – #Status

Em không tốt nhưng thế giới này chỉ có một mình em. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng chẳng hề gì. Nếu một ngày anh đánh mất em, em sẽ không để anh tìm lại em.

Chỉ vì chậm chân một bước, chuyến xe đã lăn bánh; chỉ vì anh không giữ em lại nên em đi xa anh mãi… Nếu lỡ mai này mình mất nhau, anh có sợ không?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*