Em nguyện giữ hết những tổn thương xót xa của tháng năm ấy như một lẽ hiển nhiên mà tuổi trẻ nào cũng phải đi qua. – #Status

Em nguyện giữ hết những tổn thương xót xa của tháng năm ấy như một lẽ hiển nhiên mà tuổi trẻ nào cũng phải đi qua.

Em nguyện giữ anh trong phần đời tươi đẹp nhất của mình như tự nhắc nhở bản thân phải hạnh phúc hơn!

Và anh, cũng phải hạnh phúc, thanh xuân của em, tình yêu của em!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*