Em như đại dương mênh mông, anh như hạt cát khô trên bờ biển rộng lớn, lặng lẽ nhìn mặt trời trao em nụ hôn nồng nàn khi chiều buông ” – #Status

” Em như đại dương mênh mông, anh như hạt cát khô trên bờ biển rộng lớn, lặng lẽ nhìn mặt trời trao em nụ hôn nồng nàn khi chiều buông “

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*