Em trở về với ngày tháng không anh – #Status

Em trở về với ngày tháng không anh

Cố gom nhặt chút yêu thương mong manh sót lại

Sao thấy anh càng xa vời mãi mãi

Ngoảnh nhìn lại…chỉ mình em giữa biển người mênh mông…

Ta trở về với ngày tháng không nhau

Khi nỗi đau vẫn như vừa mới cứa

Nhớ vô cùng mà vẫn cố lặng câm

Phố chiều nay trời đổ mưa lâm thâm

Hay lòng em đổ mưa nhiều hơn thế?

Anh có về…hay vĩnh viễn cách chia ???

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*