Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện không anh bài thơ cũ tan thành nhành khói – #Status

Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện không anh

bài thơ cũ tan thành nhành khói

có lẽ nhiều điều nên giấu riêng,đừng nói

hãy để suốt đời mà suy đoán ,vậy thôi!

Em vẫn đi tìm và viết tiếp câu chuyện mùa mây trôi

rồi òa đổ xuống một miền đời đang khát

vội vã,

hồn nhiên,

mát trong và dào dạt

em tin bình yên là có thật trong đời

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*