Ghét một người cần muôn vạn lí do, nhưng thích một ai đó thì chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ tiếc rằng – #Status

Ghét một người cần muôn vạn lí do, nhưng thích một ai đó thì chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ tiếc rằng, con gái càng trưởng thành, càng dễ để những khoảnh khắc này vụt qua trước mắt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*