Giá mà bt trước đc tương lai thì hiện tại đã dễ dàng hơn thế này nhiều . – #Status

Giá mà bt trước đc tương lai thì hiện tại đã dễ dàng hơn thế này nhiều .

Giá mà cố gắng hết sức sẽ nhận lại nụ cười thì vẫn sẽ chịu đựng .

Giá mà từ bỏ sẽ nhẹ lòng hơn thì sẽ hk tiếp tục

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*