Hai người yêu nhau, nhưng có biết bao nhiêu người khác đứng bên ngoài mặc cả. – #Status

Có những yêu thương ngăn cách bởi giàu – nghèo, cũng có những yêu thương bị bức tử bởi miệng đời nghiệt ngã.

Hai người yêu nhau, nhưng có biết bao nhiêu người khác đứng bên ngoài mặc cả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*