Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng của mỗi con người, mà nó là tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta phải cùng tận hưởng với những ng – #Status

Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng của mỗi con người, mà nó là tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta phải cùng tận hưởng với những người thân yêu trên hành trình cuộc đời này!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*