Hãy để anh ôm lấy em, và gói thuốc, cốc cafe tan vào nhịp chân ai về. Nghe nhịp tim khép lại, đôi má em ửng hồng. Rồi, cả hai. Cùng chơi vơi. – #Status

Điểm bắt đầu có thể như nhau, nhưng điểm kết thúc thì không. Em ngày xưa khác rồi, không còn tiếng nói cười, theo bước chân ai về. Trong ngày hè nóng nực, 2 người cũ gặp nhau ở nơi cũ. Để dục vọng chiếm lấy em, để làm tham hữu chiếm lấy em.

Hãy để anh ôm lấy em, và gói thuốc, cốc cafe tan vào nhịp chân ai về. Nghe nhịp tim khép lại, đôi má em ửng hồng. Rồi, cả hai. Cùng chơi vơi.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*