Hãy làm chủ bản thân! Bởi vì: Mọi thành bại được mất đều nằm ở chính chúng ta Nhưng tại sao chúng ta lại luôn đùn đẩy cho ý trời ? – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*