Khi một cô gái chỉ còn biết im lặng và gượng cười chấp nhận những thứ đang bày ra trước mắt, thì có nghĩa là cô ấy đã không còn có thể tổn thương thêm – #Status

Khi một cô gái chỉ còn biết im lặng và gượng cười chấp nhận những thứ đang bày ra trước mắt, thì có nghĩa là cô ấy đã không còn có thể tổn thương thêm nữa.

Chỉ tiếc là khi tim cô ấy chết, có quá nhiều vết xước.

Hỡi cái người làm cô ấy đau đớn, tại sao lại khiến sau THƯƠNG là KHINH THƯỜNG người?

Không làm được mà sao còn hứa?

Tại sao vẫn là vết đâm ấy?

Vẫn là hai người?????

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*