Khi một người nói, một người chẳng bận tâm – #Status

Khi một người nói, một người chẳng bận tâm

Em đã biết tình yêu về đoạn kết

Em đã biết tim mình giờ mỏi mệt

Em với người sự thật đã rời xa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*