Khi nào thì nên dừng lại? – #Status

Khi nào thì nên dừng lại?

Là khi quan tâm người ta là phiền phức, lo lắng cho người ta cũng là phiền phức, an ủi người ta là phiền phức, xuất hiện trước mặt người ta cũng là phiền phức. Tình yêu của mày to lớn vĩ đại cỡ nào, đối với người ta chỉ gom gọn lại bằng hai chữ “phiền phức”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*