Khi quá mệt mỏi thì đừng ép chính mình phải “Cố gắng lên”, mà hãy tự nhủ bản thân rằng “Đi ngủ thôi”, ngày mai sẽ tốt… – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*