Khi tình cảm còn nhiều ,khi sự tin tưởng còn đầy thì tất cả đều được chấp nhận … – #Status

Khi tình cảm còn nhiều ,khi sự tin tưởng còn đầy thì tất cả đều được chấp nhận …

…..

Khi sự thật phơi bày ,tự nhiên sự tin tưởng ấy sẽ mất thì tất nhiên tình cảm cũng không còn tồn tại nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*