Khi YÊU ai đó bạn đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào trong một vòng tròn. – #Status

Khi YÊU ai đó bạn đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào trong một vòng tròn.

BỞI VÌ một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và điểm dừng của nó ở đâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*