Khi yêu càng lâu, bạn càng nhận ra rằng, ngoại hình của một người đàn ông thực sự không quan trọng, quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong lòng họ – #Status

Khi yêu càng lâu, bạn càng nhận ra rằng, ngoại hình của một người đàn ông thực sự không quan trọng, quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong lòng họ có trách nhiệm! Lời nói ngọt ngào của người đàn ông không quan trọng, quan trọng là họ có thực hiện được lời hứa hay không. Tiền của người đàn ông đó nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là họ có tiêu vì bạn hay không. Một người đàn ông ở đâu không quan trọng, quan trọng là trong lòng họ có bạn hay không!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*