Khi yêu sâu đậm một ai đó, là em cho họ cái quyền làm đau mình vô điều kiện. – #Status

__Khi yêu sâu đậm một ai đó, là em cho họ cái quyền làm đau mình vô điều kiện.

__Khi yêu sâu đậm một ai đó, em dẫu biết là sai đi nữa vẫn đâm đầu chấp nhận.

__Khi yêu sâu đậm một ai đó, dù họ có làm đau em trăm ngàn lần đi nữa, em cũng sẽ mỉm cười cam chịu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*