Không biết là bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng có nhiều người thuận theo dòng chảy của năm tháng – #Status

Không biết là bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng có nhiều người thuận theo dòng chảy của năm tháng, dần dần đem tuổi tác biến thành gánh nặng, tuổi tác càng lớn, càng hoảng hốt và không yên, thực ra như vậy chẳng đúng một chút nào.

Tuổi 20 có sự phiền não của tuổi 20, tuổi 30 có cuộc sống của tuổi 30, tuổi 40 cũng có sự lãng mạn của tuổi 40, mỗi một độ tuổi, đều có những sự đau khổ và sáng lạn thuộc về riêng nó cơ mà!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*